2% z dane

Prispejte svojími 2% Občianskemu Združeniu šurianski Jazdi!

Nič Vás to nestojí a podporíte správnu vec !

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

 

1.) Som zamestnanec a daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte obe vyplnené tlačivá daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Zamestnanci použite nasledovné, predvyplnené tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné predvyplnené PDF)

Vyplnené tlačivo “VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane” a “POTVRDENIE o zaplateni dane z prijmov” je potrebné doručiť na Váš daňový úrad do 30.4.

 

2.) Podávam si daňové priznanie sám

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov, kde uvediete údaje nášho OZ

 

Financie použijeme na:

  • Junkride Freestyle Park Šurany – vonkajšia časť “bazén” a vnútorná časť “hala”
  • Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár FREESTYLE BMX
  • Udržiavanie a zlepšovanie podmienok na Freetyle športy – BMX, SKATE, MTB
  • Podpora mládeže v športových aktivitách a organizácia športových podujatí
  • Každoročné akcie POOL JAM a INDOOR JAM
  • ŠKOLA freestyle športov

 

“Prácu okolo projektov, organizáciu, stavbu prekážok a všetky činnosti si zabezpečujeme svojpomocne z nazbieraných finančných prostriedkov, preto ĎAKUJEME za každú podporu.”

 

Použite údaje príjemcu:

Obchodný názov: ŠURIANSKI JAZDCI
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42120721
Sídlo: Šurany
Ulica: Námestie hrdinov
Číslo: 1
PSČ: 94201
Číslo účtu: SK5302000000002872134558 – VÚB Banka