2% z dane

Prispejte svojími 2% Občianskemu Združeniu šurianski Jazdi!

Nič Vás to nestojí a podporíte správnu vec !

Ako poukázať 2% z dane?

1.) Podávam si daňové priznanie sám

Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

– Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu  alebo elektronicky 

 

2.) Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

– Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. 

– K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Zamestnanci použite nasledovné, predvyplnené tlačivá:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné predvyplnené PDF)

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov (editovateľné PDF)

Vyplnené tlačivo “VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane” a “POTVRDENIE o zaplateni dane z prijmov” je potrebné doručiť na Váš daňový úrad do 30.4.

 

Financie použijeme na:

  • Junkride Freestyle Park Šurany – vonkajšia časť “bazén” a vnútorná časť “hala”
  • Majstrovstvá Slovenska a Slovenský pohár FREESTYLE BMX
  • Udržiavanie a zlepšovanie podmienok na Freetyle športy – BMX, SKATE, MTB
  • Podpora mládeže v športových aktivitách a organizácia športových podujatí
  • Každoročné akcie POOL JAM a INDOOR JAM
  • ŠKOLA freestyle športov

 

“Prácu okolo projektov, organizáciu, stavbu prekážok a všetky činnosti si zabezpečujeme svojpomocne z nazbieraných finančných prostriedkov, preto ĎAKUJEME za každú podporu.”

 

Použite údaje príjemcu:

Obchodný názov: ŠURIANSKI JAZDCI
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42120721
Sídlo: Šurany
Ulica: Námestie hrdinov
Číslo: 1
PSČ: 94201
Číslo účtu: SK5302000000002872134558 – VÚB Banka