Bazén Šurany

 

Bazén Šurany je verejný park vytvorený mladými ľuďmi pre mladých ľudí na mieste starého kúpaliska pri športovej hale v Šuranoch. Areál bol dlhé roky nevyužitý, tak sme ho dobrovoľníckou prácou premenili na park pre voľný čas a stretávanie mladých ľudí so zameraním hlavne na freestyle športy.

Areál bol otvorený v máji 2014 a stále sa pracuje na jeho vylepšovaní. Aktuálne sa tu nachádza betónový bike-skatepark, posedenie a hlinená dirt jump dráha.

 

Ďalšie informácie o projekte:

Cieľom projektu je vytvorenie zóny, multifunkčného parku hlavne pre mladých ľudí, ktorí sa venujú alebo by sa chceli venovať, ale nemajú priestor venovať sa rôznym voľnočasovým aktivitám v Šuranoch. Táto zóna bude spojením kvalitných podmienok pre freestyle športy (skateboarding, korčuľovanie, BMX) s miestom oddychu a trávenia voľného času prístupná celej verejnosti. Výsledkom bude miesto stretávania mladých ľudí, kde budú rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti a plnohodnotne tráviť svoj voľný čas či už športom, maľovaním grafitov, hraním hier alebo pri grile, prechádzkami, posedeniami a podobne.

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie dlhodobo fungujúceho centra zábavy a voľného času pre mladú nastupujúcu generáciu, ktorej novými záujmami sú freestyle športy, grafity a podobne, ale aj pre širokú verejnosť na oddych a posedenie.  

     Projektom chceme osloviť a motivovať mladých ľudí k činnosti a k sebarealizácii. Vďaka parku sa mládež bude mať kde stretávať, tráviť voľný čas a rozvíjať svoje činnosti. Organizovaním podujatí, prezentovaním parku a aktivitami v ňom budú mladí ľudia podnietení k činnosti v komunite a budú odlákaní od nesprávneho využívania voľného času ako je alkohol, drogy, internet a podobne.

      Čiastkovým cieľom nášho projektu je rozvoj freestyle športov na Slovensku. Podmienky pre takéto športy sú veľmi slabé v porovnaní s okolitými krajinami a skatepark by pozdvihol úroveň tohto športu. Práve Šurany sú výborným miestom, keďže sú železničným uzlom a majú sem jednoduchý prístup jazdci zo širokého okolia.

 

Najaktuálnejšie info o projekte na Facebooku: