Kontakt

Predseda Občianskeho združenia Šurianski Jazdci:

Marek Konkoly – marekkonkoly@gmail.com, 0908161428

Rada Občianskeho združenia:

Tomáš Habaj – tommyhabaj@gmail.com, 0918 596 463
Karol Kliment
Denis Michalíček
Viktor Orosz

Adresa:

Občianske združenie ŠURIANSKI JAZDCI
Námestie hrdinov 1
942 01 Šurany
IČO: 42120721
DIČ: 2022706345
Číslo účtu OZ: 2872134558/0200 VÚB Banka
IBAN: SK53 0200 0000 0028 7213 4558

 

Nájdete nás na Facebooku: