2% z daní pre správnu vec

Každý platiteľ dane má možnosť rozhodnúť o 2% zo svojich daní v prospech neziskových organizácií. Naše Občianske združenie Šurianski Jazdci je tiež prijímateľom. Na tento rok máme veľké plány, ktoré zlepšia podmienky pre mladých ľudí nielen v Šuranoch !

 

Rozhodni o svojich 2% správne !

 

Získané financie použijeme na :

 

BAZÉN ŠURANY:

  • revitalizácia areálu starého kúpaliska
  • stavba skateparku a dráhy pre freestyle bicykle
  • stavba chodníka, výsadba zelene a umiestnenie lavičiek
  • oprava basketbalového ihriska
  • dokončenie a otváracia akcia s názvom POOL JAM v máji 2014

Plánovaná podoba areálu starého kúpaliska:

Stavba skateparku 2013:

 

BIKE HALA ŠURANY

  • jedna z prvých hál pre freestyle bicykle na slovensku 
  • stavba nových prekážok
  • pravidelná údržba
  • organizovanie súťaží v hale

 Bike hala Šurany:

Súťaž, UNDERGROUND BIKE JAM 2012:

 

POSTUP POUKÁZANIA 2% Z DANÍ

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

 

Pri vypĺňaní daňového priznania použijete tieto údaje:

IČO: 42120721
Právna forma: Občianske združenie
Obchodný názov: ŠURIANSKI JAZDCI
Sídlo: Hul
Ulica: Lúštek
Číslo: 59/3
PSČ: 94144
Číslo účtu: 2872134558/0200 – VÚB Banka

 

Tlačivo na stiahnutie:

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. STIAHNUŤ

 

Ďakujeme !