NOVÉ FOTKY HALY + Nová prekážka

V hale pribudla nová prekážka, SPINE – vysoká 170cm. Má z obidvoch strán rádiusy a krátku plošinku.