Využite svoje 2% z dane a podporte dobrú vec !

Prispejte svojími 2% Občianskemu Združeniu šurianski Jazdi!

“Nič Vás to nestojí a podporíte správnu vec !”

Financie použijeme na:

– Freestyle Park Šurany

– Vonkajšia časť Bazén a vnútorná časť Hala

– Udržiavanie a zlepšovanie podmienok na freetyle športy

– Podpora mládeže v športových aktivitách

– Organizácia športových podujatí – Majstrovstvá Slovenska a slovenský pohár

– Akcie POOL JAM a INDOOR JAM

– Novinkou pre rok 201 bude šKOLA freestyle športov  A DOPLNENÉ PREKÁžKY V SKATEPARKU

“Prácu okolo projektov, organizáciu, stavbu prekážok a všetky činnosti si zabezpečujeme svojpomocne z nazbieraných finančných prostriedkov, preto ĎAKUJEME za každú podporu.”

 

Ako na to?

POSTUP KROKOV SA MIERNE LÍŠI PODĽA TOHO, ČI % Z DANE CHCE POUKÁZAŤ FYZICKÁ OSOBA (ZAMESTNANEC, ALEBO OSOBA, KTORÁ SI SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE) ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA:

 

Zamestnanci použite nasledovné, predvyplnené tlačivo:

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY (NEEDITOVATEĽNÉ PREDVYPLNENÉ PDF)

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY (EDITOVATEĽNÉ NEPREDVYPLNENÉ PDF)

POTVRDENIE_O_ZAPLATENI_DANE_Z_PRIJMOV (EDITOVATEĽNÉ PDF)

PREDVYPLNENÉ TLAČIVO “VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2% ZAPLATENEJ DANE” A “POTVRDENIE O ZAPLATENI DANE Z PRIJMOV” JE POTREBNÉ DORUČIŤ NA VÁŠ DAŇOVÝ ÚRAD DO 30.4.2019.

 

Použite údaje príjemcu:

Obchodný názov: ŠURIANSKI JAZDCI
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42120721
Sídlo: Šurany
Ulica: Námestie hrdinov
Číslo: 1
PSČ: 94201
Číslo účtu: 2872134558/0200 – VÚB Banka